کانون امام خامنه ای (حفظه الله)

فعالیت های کانون فرهنگی تبلیغی امام خامنه ای حفظه الله شهر محمدیه استان قزوین

کانون امام خامنه ای (حفظه الله)

فعالیت های کانون فرهنگی تبلیغی امام خامنه ای حفظه الله شهر محمدیه استان قزوین

کانون فرهنگی تبلیغی شهر محمدیه(زیباشهر)
متولد دی ماه سال 1392
دارای چشم انداز مشخص
واقع در مسجد جامع شهر
از اهداف کانون اعتلای سطح فرهنگی و تربیتی و علمی جوانان شهر از طرق مختلف می باشد.